Dementie en mantelzorg app

Onze missie

In Nederland hebben 290.000 mensen dementie en elk uur komen er 5 mensen bij. 800.000 mensen zorgen voor hun dierbaren en zijn daar gemiddeld 40 uur per week mee belast.

TimeSteps gelooft in de mogelijkheid om met gekoppelde technische ondersteuning, de zelfredzaamheid van mensen met dementie te vergroten en de zorg van mantelzorgers dragelijk te maken.

Timesteps wil de sociale impact maximaliseren met ethisch verantwoorde en innovatieve oplossingen. 

Het begon op een informatieavond voor jonge mensen met dementie.

Tim van Santen (Health innovator) ontmoette op deze avond in 2018 Ton in ’t Veen (mantelzorger).

Het thema was “Mensen met dementie en ondersteunende techniek om langer zelfstandig thuis te wonen”.

Na deze avond startte Tim zijn Design Research project voor jonge mensen met dementie.

Op 10 december 2020 presenteerde Tim en Ton de éérste versie van de TimeSteps App.

Het TimeSteps Team

Tim van Santen

Mijn verantwoordelijkheid ligt bij Research en Design en mijn intrinsieke motivatie is het ontwikkelen van oplossingen die de doelgroep echt willen en kunnen gebruiken.

Alles wat ik ontwikkel test ik met prototypes in de praktijk. Hiervoor ontmoet ik veel mensen met dementie, mantelzorgers, ergotherapeuten en casemanagers.

 

Tim van Santen
Hester en Ton

Ton in ’t Veen

Mijn verantwoordelijkheid ligt bij marketing en verkoop. Voor Hester (mijn vrouw) komen onze oplossingen te laat, maar mijn intrinsieke motivatie is dat ik alle toekomstige ‘Hesters’ in de wereld wel kan helpen.

Met alles wat ik dagelijks doe, zoek ik de verbinding op. Hoe kunnen we samen de impact maximaliseren voor mensen met dementie en hun dierbaren.

 

 

Michael van der Heijden

Mijn verantwoordelijkheid ligt bij IT-development en security en mijn intrinsieke motivatie is het helpen van mensen die hulp kunnen gebruiken. Zo zet ik mij, naast mijn werk, ook in bij de vrijwillige brandweer.

Bij alles wat wij ontwikkelen is mijn voornaamste belang dat het technisch goed werkt voor de eindgebruikers en dat de data veilig is.

 

Onze investeerders

Na het lezen van een bericht op sociale media over het vergroten van de zelfredzaamheid voor mensen met dementie, werden wij geïnteresseerd over de inhoud achter het artikel. In het bericht beschreef Ton hoe het is om machteloos de achteruitgang van een dierbare te ervaren. Met name de regel “Het is een rouwproces. Ik heb al afscheid van haar moeten nemen, terwijl ze niet is overleden”. raakte ons erg.

Omdat wij zo geraakt waren door dit artikel hebben we contact gezocht met Ton om meer verdiepte informatie te krijgen over hun project. Waar wij in eerste instantie verwacht hadden dat het project moest gaan draaien op subsidies en giften, bleek dat TimeSteps ook bezig was met investeerders. Als investeerders zijn wij altijd op zoek naar nieuwe projecten.

Een financieel rendement is over het algemeen het doel van een investering. Echter staat in sommige gevallen een maatschappelijk probleem hoger op de prioriteitenlijst. Iedereen heeft wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft met een vorm van dementie. 

Als investeerders zijn wij ervan overtuigd dat TimeSteps hier het verschil in kan en zal maken. Wij gaan dus met veel plezier dit pad met hen bewandelen. Met Tim aan de ene zijde als Mastermind / onderzoeker en Ton aan de andere zijde als ervaringsdeskundige / sales & marketing, hebben we bijna een full package. Daarom zijn wij ook blij dat wij Michael van der Heijden aan hebben kunnen dragen om de gaatjes op te vullen op het gebied van IT en als projectleider.

Met deze drie mannen hebben wij het vertrouwen om het gezamenlijke doel te gaan behalen. Eén voorwaarde die wij gesteld hebben, is dat wanneer het project een succes wordt, een deel van de winst teruggegeven gaat worden aan de doelgroep.

Dit om het maatschappelijke belang van de ontwikkeling nog maar eens te benadrukken.

Dementie en mantelzorg app
Een deel van de winst moet teruggegeven worden aan de doelgroep.”