TimeSteps heeft onlangs een samenwerkingsverband gesloten met Espria Ledenvereniging om gezamenlijk de zelfredzaamheid van mensen met dementie en het welzijn van hun mantelzorgers te bevorderen. In dit blogartikel lichten we toe hoe deze samenwerking beide partijen in staat stelt om hun doelen te bereiken en welke voordelen dit biedt voor de leden van Espria Ledenvereniging.

Espria Ledenvereniging is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van haar 300.000 leden, waaronder mensen met dementie en hun naasten. Door samen te werken met TimeSteps, erkent Espria Ledenvereniging de TimeSteps App als een veelbelovend hulpmiddel dat bijdraagt aan de mogelijkheden voor mensen met dementie om zo lang en plezierig mogelijk zelfredzaam te zijn.

Espria Ledenvereniging en TimeSteps delen een gemeenschappelijke visie op het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze samenwerking stelt hen in staat om hun krachten te bundelen en meer mensen te helpen bij het vinden van oplossingen in hun eigen omgeving en het versterken van hun netwerk. Beide organisaties zijn toegewijd aan het creëren van een leefgemeenschap waar mensen hun zorgen kunnen delen, hulp durven vragen en samen doen wat nodig is.

Cynthia op den Brouw, directeur van Espria Ledenvereniging, benadrukt het belang van deze samenwerking: “Als een steunpunt voor informele zorg, waar we krachten bundelen, bemiddelen tussen vraag en aanbod en mensen helpen met oplossingen in hun eigen omgeving en met het versterken van hun netwerk, dragen we graag bij aan een leefgemeenschap waar mensen hun zorgen delen, hulp durven vragen en samen doen wat nodig is. In TimeSteps zien we een middel dat positief bijdraagt aan de zelfredzaamheid van mensen met dementie en het welzijn van mantelzorgers. We werken daarom graag samen.”

Espria Ledenvereniging biedt diverse producten en diensten die mensen met dementie en hun naasten ondersteunen. TimeSteps maakt nu deel uit van dit aanbod, als gevolg van de nauwe samenwerking tussen Espria Ledenvereniging en zorgorganisatie Espria, evenals andere stakeholders in het sociaal domein.

Als onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst kunnen leden van Espria Ledenvereniging de TimeSteps app gedurende de eerste 6 maanden gratis gebruiken. Lees daarover hier meer.

De samenwerking tussen TimeSteps en Espria Ledenvereniging biedt een geweldige kans om de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers verder te verbeteren. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen beide organisaties bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Leden van Espria Ledenvereniging kunnen nu profiteren van dit unieke aanbod en de kracht van TimeSteps ervaren, terwijl ze tegelijkertijd deelnemen aan een steeds groter wordende gemeenschap die zich inzet voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.