Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping.”

– Aristoteles

Dementie en mantelzorg app

Onze missie

In Nederland hebben ruim 300.000 mensen dementie en elk uur komen er 5 mensen bij. 800.000 Mensen zorgen voor hun dierbaren en zijn daar gemiddeld 40 uur per week mee belast.TimeSteps gelooft in de mogelijkheid om met gekoppelde technische ondersteuning, de zelfredzaamheid van mensen met dementie te vergroten en de zorg van mantelzorgers dragelijk te maken.Timesteps wil de sociale impact maximaliseren met ethisch verantwoorde en innovatieve oplossingen.

Het begon op een informatieavond voor jonge mensen met dementie.

Tim van Santen (Health innovator) ontmoette op deze avond in 2018 Ton in ’t Veen (mantelzorger).

Het thema was “Mensen met dementie en ondersteunende techniek om langer zelfstandig thuis te wonen”.

Na deze avond startte Tim zijn Design Research project voor jonge mensen met dementie.

Op 10 december 2020 presenteerde Tim en Ton de éérste versie van de TimeSteps App.

Het TimeSteps Team

Tim van Santen

Mijn verantwoordelijkheid ligt bij Research en Design en mijn intrinsieke motivatie is het ontwikkelen van oplossingen die de doelgroep echt willen en kunnen gebruiken.

Alles wat ik ontwikkel test ik met prototypes in de praktijk. Hiervoor ontmoet ik veel mensen met dementie, mantelzorgers, ergotherapeuten en casemanagers.

Tim van Santen
Hester en Ton

Ton in ’t Veen

Mijn verantwoordelijkheid ligt bij business development. Voor Hester (mijn vrouw) komen onze oplossingen te laat, maar mijn intrinsieke motivatie is dat ik alle toekomstige ‘Hesters’ in de wereld wel kan helpen.

Met alles wat ik dagelijks doe, zoek ik de verbinding op. Hoe kunnen we samen de impact maximaliseren voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Samen maken we dementie voor alle betrokken een beetje verdraagzamer in de toekomst !

Verhalen over ons in de media

Tim werd geïnspireerd door zijn oma en bouwt een app

Interview "De vrouw van Ton stierf aan Alzheimer"

TimeSteps in het nieuws

Podcast Zorgen voor de Zorg.

Een co-creatiesessie met Zorgorganisatie Thebe

Tim en Ton bouwen app voor mensen met dementie

Co-creatie met Opella

Hester en Ton in actie voor Alzheimer Nederland

Landelijke campagne 'Wat Alz'

Social Impact Start-Up

Een financieel rendement is over het algemeen het doel van een bedrijf. Echter staat in sommige gevallen een maatschappelijk probleem hoger op de prioriteitenlijst. Iedereen heeft wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft met een vorm van dementie.

Tim en Ton zijn ervan overtuigd dat TimeSteps hier het verschil in kan en zal maken. Eén voorwaarde die wij gesteld hebben, is dat na een succesvolle start, een deel van de winst teruggegeven gaat worden aan de doelgroep.

Dit zal in eerste instantie betekenen dat wij verder ontwikkelen met functionaliteiten zoals navigatie voor mensen met dementie. Ook willen wij zo snel mogelijk starten met apps die in alle talen en culturen passen. Inclusiviteit is een belangrijke voorwaarden voor het maximaliseren van de impact.

Van bedrijven en personen waar wij mee samenwerken, verwachten we dezelfde intrinsieke motivatie. En samenwerking is noodzakelijk om echt een verschil te kunnen maken.

Dementie en mantelzorg app
Het maximaliseren van de impact bepaalt het succes van TimeSteps.”