Dementie op jonge leeftijd, vaak gedefinieerd als dementie bij personen jonger dan 65 jaar, brengt unieke uitdagingen met zich mee voor zowel de getroffen personen als hun naasten. TimeSteps, een social impact start-up, heeft als doel het vergroten en verlengen van de zelfredzaamheid van mensen met dementie en het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers en zorgprofessionals. In dit artikel bespreken we dementie op jonge leeftijd, de uitdagingen waarmee deze groep te maken heeft, en hoe TimeSteps een waardevolle oplossing kan bieden.

Volgens Alzheimer Nederland zijn er in Nederland ongeveer 15.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Het stellen van de diagnose kan jaren duren, en vaak wordt eerst gedacht aan een burn-out of depressie. Naast de ziekte van Alzheimer komen op deze leeftijd ook frontotemporale dementie (FTD) en vasculaire dementie vaker voor. Bij dementie op jonge leeftijd verandert het gedrag vaak sneller, routinematige handelingen worden moeilijker, en er ontstaan problemen op het werk en in relaties.

Hester kreeg op haar 50ste de diagnose Alzheimer. Haar man, Ton, merkte al snel dat Hester moeite had met tijdsbesef, zowel bij de analoge als de digitale klok. Deze onzekerheid en stress verergerden de gevolgen van de ziekte, waardoor eenvoudige handelingen zoals koffie zetten, koken en boodschappen doen steeds moeilijker werden. Binnen 2 jaar verloor Hester haar volledige zelfredzaamheid.

Tim van Santen heeft enkele jaren onderzoek gedaan naar de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van TimeSteps. TimeSteps richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met dementie, en de zorg van mantelzorgers dragelijk maken.  Dit wordt gedaan middels slimme software die als app op de mobiele telefoon gedownload kan worden.

De voordelen van timesteps

 1. Vergroot de zelfredzaamheid
  Door het aanbieden van een eenvoudig te gebruiken app met duidelijke functies, helpt TimeSteps mensen met dementie om hun dagelijkse activiteiten beter te begrijpen en te beheren, wat leidt tot een grotere zelfredzaamheid.

   

 2. Ondersteuning voor mantelzorgers
  De Mantelzorg App zorgt ervoor dat mantelzorgers beter kunnen ondersteunen in de dagelijkse activiteiten van hun dierbare met dementie. Zo kunnen ze onder andere herinneren aan medicijnen en afspraken inplannen voor hun dierbare.

   

 3. Coördinatie
  Mantelzorgers kunnen samenwerken met familie en vrienden om bezoekmomenten en taken in te plannen. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om te anticiperen en ondersteuning te bieden bij dagelijkse uitdagingen.

   

 4. Bevordering van routine
  De TimeSteps App helpt bij het creëren van een routine voor mensen met dementie, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en meer voorspelbaarheid voor mantelzorgers en zorg professionals.

   

 5. Eenvoudige navigatie
  TimeSteps is specifiek ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid voor mensen met dementie. Dit betekent dat de app eenvoudige, duidelijke en intuïtieve navigatie biedt, zonder onnodige prikkels die verwarring kunnen veroorzaken.

   

 6. Sociale integratie
  De Mantelzorg App maakt het mogelijk voor familie en vrienden om betrokken te blijven bij het leven van hun dierbare met dementie. Door het delen van informatie over dagelijkse activiteiten en routines, kunnen zij beter communiceren en samenwerken om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.

   

 7. Aanpasbaarheid
  TimeSteps is ontworpen om mee te groeien met de veranderende behoeften van mensen met dementie. Naarmate de aandoening vordert, kunnen gebruikers en mantelzorgers de app aanpassen om te voldoen aan de specifieke behoeften en uitdagingen van het individu.

Met een groeiende en verouderende bevolking is het belangrijk om oplossingen te blijven ontwikkelen die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun zorgverleners verbeteren. TimeSteps is een veelbelovende stap in die richting.

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van TimeSteps om het leven van uw dierbare met dementie en uw eigen ervaring als mantelzorger te verbeteren? Bezoek onze website hier voor meer informatie over de app en hoe u deze kunt downloaden. Samen kunnen we werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met dementie en het ondersteunen van degenen die voor hen zorgen.