Onderzoek: ‘Goede Nacht, Betere Dag’

TimeSteps neemt deel aan meerdere onderzoeksprojecten. Zo ook één over een betere nachtrust en de koppeling van slimme lampen. Wij ‘lichten’ het onderzoeksproject hier graag uit.

Lekker slapen is een uitdaging voor mensen met cognitieve klachten zoals dementie.

Nu zo lang mogelijk thuis wonen het uitgangspunt is, leidt verstoorde nachtrust tot hogere zorglast en meer druk op mantelzorgers. TimeSteps werkt mee in een onderzoeksconsortium om oplossingen te ontwikkelen voor een betere nachtrust. De komende periode wordt TimeSteps bij een aantal gezinnen getest, met hopelijk de volgende uitkomst:

1: mensen met dementie kunnen zelfstandig een zinvolle daginvulling behouden.

2: mensen met dementie kunnen een gezond dag- en nachtritme in stand houden.

Deze oplossingen zijn ontwikkeld en worden getest in een onderzoeksconsortium met o.a. Chantal Huisman MSc, Helianthe Kort, Anne-mie Sponselee, Rens Brankaert, Rixt Zuidema, PhD, Martijn Vastenburg, Klaas Jan Bolt, Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool, Uzelf, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Slimme lampen 💡

De koppeling met slimme lampen geeft veel nieuwe mogelijkheden. Naast auditieve signalen, kunnen visuele signalen worden gebruikt om iemand te herinneren. Zo hopen wij beter te ondersteunen in het zelfstandig behouden van een zinvolle daginvulling en een gezond dag- en nachtritme.

Mede mogelijk gemaakt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en Health~Holland.