Versie 2.0 – Datum: 26 augustus 2022

Privacy Policy

Privacy voorwaarden

Wij respecteren jouw privacy en vinden dit zeer belangrijk. Het is een lange tekst, dus ga er rustig voor zitten en neem contact met ons op als je vragen hebt.

Contactgegevens:

Website: https://www.timesteps.nl

E-mail: info@timesteps.nl

Functionaris Gegevensbescherming.

Michael van der Heijden is de Functionaris Gegevensbescherming van TimeSteps BV en is te bereiken via info@timesteps.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

TimeSteps BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

TimeSteps BV verwerkt de volgende gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Persoonlijke feedback op onze producten
 • Gebruik van de applicaties op je telefoon
 • Gegevens van jouw activiteiten in onze apps

Grondslag verwerking persoonsgegevens.

TimeSteps BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen gebruiken van de functionaliteiten in onze producten.
 • Het continue verbeteren van onze diensten en producten
 • Het informeren over wijzigingen en verbeteringen van onze diensten en producten
 • Het verwerken van betalingsverkeer omtrent jouw abonnement
 • Contact opnemen met jou als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Het voldoen aan wettelijke regelgeving omtrent belastingplicht

Geautomatiseerde besluitvorming.

TimeSteps BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TimeSteps BV) tussen zit. TimeSteps BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website timesteps.nl
 • Native apps (iOS en Android) voor zorgbehoevenden
 • Progressive web app voor (mantel)zorgverleners
 • Stripe voor periodieke facturatie
 • Visma voor boekhoud- en administratieve doeleinden

Bewaartermijn.

TimeSteps BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

TimeSteps BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken.

TimeSteps BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam partij: Google

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TimeSteps BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@timesteps.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek .

TimeSteps BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

TimeSteps BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@timesteps.nl